Tổng tư lệnh

Tổng tư lệnh được dùng để chỉ người nắm giữ chức vụ chỉ huy quân đội, hay mở rộng là toàn bộ các lực lượng vũ trang trên một khu vực địa lý cấp quốc gia hoặc tương đương. Trong tổ chức quân sự của một quốc gia, Tổng tư lệnh là chức vụ cao nhất.

Chức vụ tổng tư lệnh quân đội của một quốc gia thường do Nguyên thủ quốc gia đó nắm giữ, tùy thuộc theo thể chế chính trị như: Tổng thống, Thủ tướng, Chủ tịch nước, Quốc vương, Nữ hoàng, Nhà lãnh đạo, Lãnh tụ tối cao, Tổng bí thư,...

Việt NamSửa đổi

Việt Nam, chức vụ Tổng tư lệnh ban đầu được giao cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Hiện nay, người nắm giữ chức danh Tổng Tư lệnh tối cao thống lĩnh toàn bộ các Lực lượng Vũ trang Nhân dân Việt Nam theo Hiến pháp là Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhưng do Việt Nam là nhà nước xã hội chủ nghĩa độc đảng do Đảng Cộng sản lãnh đạo nên Tổng Bí thư (kiêm Bí thư Quân uỷ Trung ương) trở thành chức danh lãnh đạo tối cao đối với quân đội trên thực tế.

Tham khảoSửa đổi