Mở trình đơn chính

Wikipedia β

Tổng thống Liberia

bài viết danh sách Wikimedia

Tổng thống Cộng hòa Liberia là người đứng đầu nhà nước và chính phủ Liberia. Tổng thống người đứng đầu cơ quan hành pháp và làm tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang của Liberia.

Tổng thống
Cộng hòa Liberia
Presidential Standard of Liberia.svg
Cờ hiệu Tổng thống
Ellen Johnson-Sirleaf, April 2010.jpg
Đương nhiệm
Ellen Johnson Sirleaf

từ 16 tháng 1 năm 2006
Chức danh Madam President
(Không chính thức)
Her Excellency
(Chính thức)
Trụ sở Executive Mansion
Nhiệm kỳ Sáu năm, tái cử một lần
Người đầu tiên giữ chức Joseph Jenkins Roberts
3 tháng 1 năm 1848
Thành lập Hiến pháp Liberia
26 tháng 7, 1847
Phó Phó tổng thống Liberia
Lương 90.000 USD một năm
Website www.emansion.gov.lr

Trước khi độc lập của Liberia năm 1847, quyền hành pháp tại Cộng đồng Liberia được tổ chức bởi Thống đốc Liberia, người được Hội thuộc địa Mỹ bổ nhiệm. Hiến pháp 1847 đã chuyển quyền điều hành của thống đốc sang tổng thống, phần lớn được mô phỏng theo quyền hạn tổng thống của Hoa Kỳ.

Từ năm 1847 đến năm 1980, tổng thống chỉ do những người Liberia gốc Mỹ, những người định cư Mỹ gốc của Liberia và con cái của họ nắm giữ. Chế độ hai đảng đầu tiên, với Đảng Cộng hòa và Đảng Whig Thực sự, đã kết thúc năm 1878, khi cuộc bầu cử của Anthony W. Gardiner đánh dấu sự bắt đầu của 102 năm cai trị của đảng duy nhất bởi Whigs Thật sự. Sau một cuộc đảo chính bởi các sĩ quan quân đội bất mãn do Samuel Doe cầm đầu năm 1980, chức vụ tổng thống đã bị bỏ trống cho tới khi bầu Doe trong cuộc tổng tuyển cử năm 1985. Sau khi lật đổ Doe vào năm 1990, chức vụ tổng thống đã bị bỏ trống bảy năm trong cuộc Nội chiến Liberia lần đầu và một lần nữa trong hai năm sau khi kết thúc Cuộc Nội chiến lần thứ hai của Liberia năm 2003.

Theo Hiến pháp năm 1986, tổng thống được bầu cử trực tiếp bởi các cử tri có đủ điều kiện với thời hạn sáu năm, có thể được gia hạn một lần. Nhìn chung, 22 cá nhân đã từng làm tổng thống. Vào ngày 16 tháng 1 năm 2006, Ellen Johnson Sirleaf tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ hai và thứ tư, làm cho cô trở thành tổng thống nữ được bầu đầu tiên ở châu Phi.

Lịch sửSửa đổi

Sau khi thành lập Liên bang Liberia năm 1838, quyền hành pháp đã được trao cho Thống đốc Liberia, người được bổ nhiệm và phục vụ theo sự phê chuẩn của Hội thuộc địa Mỹ. Thống đốc đầu tiên, Thomas Buchanan, phục vụ từ năm 1838 đến khi qua đời vào năm 1841. Ông Joseph Jenkins Roberts, người thống đốc da đen đầu tiên của Liberia, đã thành công.

Sau khi độc lập năm 1847, Roberts được bầu làm tổng thống đầu tiên của Liberia. Hiến pháp 1847 đã phủ nhận cuộc bỏ phiếu cho dân bản địa bằng cách yêu cầu cử tri sở hữu bất động sản. Kết quả là, tổng thống chỉ được duy trì bởi Americo-Liberians cho đến năm 1980, khi một cuộc đảo chính quân sự do Samuel Doe, một dân tộc Krahn, dẫn đầu đã lật đổ và giết Tổng thống William R. Tolbert Jr.

Tổng thống bị bỏ trống từ năm 1980 đến năm 1986, với quyền hành pháp do Doe nắm giữ làm người đứng đầu Hội đồng Cứu chuộc Nhân dân. Doe sau đó được bầu làm tổng thống trong cuộc tổng tuyển cử năm 1985, làm cho ông ta là vị tổng thống đầu tiên bên ngoài tầng lớp ưu tú Americo-Liberia. Doe sau đó bị lật đổ và bị sát hại vào năm 1990 sau khi bắt đầu cuộc Nội chiến ở Liberia, trong đó tổng thống vẫn còn trống.

Sau cuộc tổng tuyển cử năm 1997, Charles Taylor giữ chức vụ tổng thống cho đến khi ông từ chức vào ngày 11 tháng 8 năm 2003 như là một phần của thỏa thuận hòa bình để kết thúc cuộc Nội chiến thứ hai của Liberia. Người kế nhiệm ông là ông Moses Blah đã nhượng quyền hành pháp vào ngày 13 tháng 10 năm đó cho Gyude Bryant, Chủ tịch của Chính phủ Quốc gia Chuyển tiếp Liberia. Tổng thống được tiếp tục vào ngày 16 tháng 1 năm 2006 sau cuộc bầu cử năm 2005 của Ellen Johnson Sirleaf là nữ tổng thống đầu tiên.

Thời hạn và bầu cửSửa đổi

Theo Hiến pháp 1847 ban đầu, tổng thống được bầu vào nhiệm kỳ hai năm, và được tăng lên bốn năm vào ngày 7 tháng 5 năm 1907.[1] Theo sửa đổi này, một tổng thống mới sẽ phục vụ trong tám năm và có thể được bầu lại với [[giới hạn hạn định] không hạn chế] bốn năm điều khoản. Trong nhiệm kỳ của William R. Tolbert, Jr., Hiến pháp đã được sửa đổi để hạn chế tổng thống chỉ trong một nhiệm kỳ 8 năm; vào năm 1976, tiếng nói trong Lập pháp đã được nâng lên để trở lại hệ thống trước đó, nhưng Tolbert tuyên bố ủng hộ hệ thống hiện tại và tuyên bố sẽ phủ quyết bất kỳ sửa đổi hiến pháp nào nhằm loại bỏ hạn ngạch.[2]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Starr, Frederick (1913). Liberia: Description, History, Problems. Chicago. tr. 256. 
  2. ^ "Pres. Tolbert Says 'No' To Evil Tradition: Vows to Veto Any Amendment To Keep Him In Office". [Monrovia] Sunday Express 1976-03-21: 1/2.