Tổng thống México

(đổi hướng từ Tổng thống Mexico)

Tổng thống Liên minh các tiểu bang thống nhất México (tiếng Tây Ban Nha: Presidente de los Estados Unidos Mexicanos) là nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ México. Theo Hiến pháp México, tổng thống cũng là tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Mexico. Đương kim tổng thống là Andrés Manuel López Obrador, người nhậm chức vào ngày 1 tháng 12 năm 2018.

Tổng thống
Các bang Thống nhất México
Seal of the Government of Mexico.svg
Mexican Presidential Standard.svg
Cờ hiệu của Tổng thống Mexico
Reunión con el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador 8 (cropped).jpg
Đương nhiệm
Andrés Manuel López Obrador

từ 1 tháng 12 năm 2018
Dinh thựLos Pinos
Nhiệm kỳSáu năm (sexenio),
một nhiệm kỳ
Người đầu tiên giữ chứcGuadalupe Victoria
Thành lập10 tháng 10 năm 1824
Lương208.570,92 peso/tháng, trước thuế.[1]
Websitepresidencia.gob.mx/

Hiện nay, chức vụ Tổng thống được coi là mang tính cách mạng, ở chỗ chức vụ này là người thừa kế của cuộc Cách mạng Mexico và quyền hạn của chức vụ này được bắt nguồn từ Hiến pháp cách mạng năm 1917. Một di sản của cách mạng là lệnh cấm tái tranh cử. Tổng thống México có bị giới hạn trong một nhiệm kỳ sáu năm duy nhất, được gọi là một sexenio. Không ai đã nắm giữ chức vụ này, thậm chí trên cơ sở lâm thời, được cho phép chạy đua hoặc nắm giữ lại chức vụ này một lần nữa.

Yêu cầu đối với người nắm giữ chức vụ tổng thốngSửa đổi

Chương III mục III của Hiến pháp quy định quyền hành pháp của chính phủ và quy định những quyền hạn của tổng thống, cũng như các yêu cầu về các tiêu chuẩn đối với người giữ chức vụ Tổng thống. Tổng thống được trao "quyền hành tối cao của Liên minh".

Để có đủ điều kiện để làm tổng thống, điều 82 của Hiến pháp quy định rằng các yêu cầu sau đây phải được đáp ứng:

  • Là một công dân sinh ra ở México ("Mexicano por nacimiento") có thể thực hiện quyền công dân đầy đủ, có ít nhất một phụ mẫu là một công dân sinh ra ở México.
  • Là một cư dân của México trong ít nhất là hai mươi (20) năm.
  • 35 tuổi trở lên tại thời điểm bầu cử.
  • Là một cư dân của México trong cả năm trước cuộc bầu cử (mặc dù vắng mặt trong 30 ngày hoặc ít hơn được quy định rõ ràng là không làm gián đoạn cư trú).
  • Không phải là một ủy viên tài phán hay mục sư của bất kỳ giáo hội Công giáo hay giáo phái tôn giáo.
  • Không phục vụ trong quân ngũ trong sáu tháng trước cuộc bầu cử.
  • Không phải là một quốc vụ khanh hoặc phó quốc vụ khanh, tổng chưởng lý, thống đốc bang, hoặc người đứng đầu chính quyền của Đặc khu Liên bang, trừ phi "thôi giữ chức" (từ chức hoặc được cho nghỉ vắng mặt lâu dài) ít nhất sáu tháng trước khi cuộc bầu cử.
  • Không phải là đương kim tổng thống, ngay cả trong một khả năng lâm thời.

Danh sách tổng thống MéxicoSửa đổi

Đệ nhất Cộng hòa Liên bang (1824–1835)Sửa đổi


Tổng thống Bắt đầu nhiệm kỳ Kết thúc nhiệm kỳ Đảng phái Phó Tổng thống
1   Guadalupe Victoria
(1786–1843)
10 tháng 10 năm 1824 31 tháng 3 năm 1829 Độc lập Nicolás Bravo
2   Vicente Guerrero
(1782–1831)
1 tháng 4 năm 1829 17 tháng 12 năm 1829 Đảng Tự do Anastasio Bustamante
3   José María Bocanegra
(1787–1862)
17 tháng 12 năm 1829 23 tháng 12 năm 1829 Đảng Popular York Rite
(một phần của Đảng Tự do)
-   Pedro Vélez
(1787–1848)
(Quyền Tổng thống)
23 tháng 12 năm 1829 31 tháng 12 năm 1829 Đảng Tự do
4   Anastasio Bustamante
(1780–1853)
1 tháng 1, 1830 13 tháng 8 năm 1832 Đảng Thận trọng
5   Melchor Múzquiz
(1790–1844)
14 tháng 8 năm 1832 24 tháng 12 năm 1832 Đảng Popular York Rite
(một phần của Đảng Tự do)
6   Manuel Gómez Pedraza
(1789–1851)
24 tháng 12 năm 1832 31 tháng 3 năm 1833 Đảng Federalist York Rite
(một phần của Đảng Tự do)
7   Valentín Gómez Farías
(1781–1858)
1 tháng 4 năm 1833 16 tháng 5 năm 1833 Đảng Tự do
8   Antonio López de Santa Anna
(1794–1876)
16 tháng 5 năm 1833 3 tháng 6,, 1833 Đảng Tự do Valentín Gómez Farías
-   Valentín Gómez Farías
(1781–1858)
(Quyền Tổng thống)
3 tháng 6 năm 1833 18 tháng 6 năm 1833 Đảng Tự do
-   Antonio López de Santa Anna
(1794–1876)
(Quyền Tổng thống)
18 tháng 6 năm 1833 5 tháng 7 năm 1833 Đảng Tự do Valentín Gómez Farías
-   Valentín Gómez Farías
(1781–1858)
(Quyền Tổng thống)
5 tháng 7 năm 1833 27 tháng 10 năm 1833 Liberal Party
-   Antonio López de Santa Anna
(1794–1876)
(Quyền Tổng thống)
27 tháng 10 năm 1833 15 tháng 12 năm 1833 Đảng Tự do Valentín Gómez Farías
-   Valentín Gómez Farías
(1781–1858)
(Quyền Tổng thống)
16 tháng 12 năm 1833 24 tháng 4 năm 1834 Đảng Tự do
-   Antonio López de Santa Anna
(1794–1876)
(Quyền Tổng thống)
24 tháng 4 năm 1834 27 tháng 1, 1835 Đảng Tự do
9   Miguel Barragán
(1789–1836)
28 tháng 1, 1835 27 tháng 2 năm 1836 Đảng Tự do

Cộng hòa Trung tâm (1835–1846)Sửa đổi


Tổng thống Bắt đầu nhiệm kỳ Kết thúc nhiệm kỳ Đảng phái
9   Miguel Barragán
(1789–1836)
28 tháng 1, 1835 27 tháng 2 năm 1836 Đảng Tự do
10   José Justo Corro
(1794–1864)
27 tháng 2 năm 1836 19 tháng 4 năm 1837 Đảng Thận trọng
-   Anastasio Bustamante
(1780–1853)
(Quyền Tổng thống)
19 tháng 4 năm 1837 18 tháng 3 năm 1839 Đảng Thận trọng
-   Antonio López de Santa Anna
(1794–1876)
(Quyền Tổng thống)
18 tháng 3 năm 1839 10 tháng 7 năm 1839 Đảng Tự do
11   Nicolás Bravo
(1786–1854)
11 tháng 7 năm 1839 19 tháng 7 năm 1839 Đảng Thận trọng
-   Anastasio Bustamante
(1780–1853)
(Quyền Tổng thống)
19 tháng 7 năm 1839 22 tháng 9 năm 1841 Đảng Thận trọng
12   Francisco Javier Echeverría
(1797–1852)
22 tháng 9 năm 1841 10 tháng 10 năm 1841 Đảng Thận trọng
-   Antonio López de Santa Anna
(1794–1876)
(Quyền Tổng thống)
10 tháng 10 năm 1841 26 tháng 10 năm 1842 Đảng Tự do
-   Nicolás Bravo
(1786–1854)
(Quyền Tổng thống)
26 tháng 10 năm 1842 4 tháng 3 năm 1843 Đảng Thận trọng
-   Antonio López de Santa Anna
(1794–1876)
(Quyền Tổng thống)
4 tháng 3 năm 1843 4 tháng 10 năm 1843 Đảng Tự do
13   Valentín Canalizo
(1794–1850)
4 tháng 10 năm 1843 4 tháng 6 năm 1844 Đảng Thận trọng
-   Antonio López de Santa Anna
(1794–1876)
(Quyền Tổng thống)
4 tháng 6 năm 1844 12 tháng 9 năm 1844 Đảng Tự do
14   José Joaquín de Herrera
(1792–1854)
12 tháng 9 năm 1844 21 tháng 9 năm 1844 Đảng Tự do
-   Valentín Canalizo
(1794–1850)
(Quyền Tổng thống)
21 tháng 9 năm 1844 6 tháng 12 năm 1844 Đảng Thận trọng
-   José Joaquín de Herrera
(1792–1854)
(Quyền Tổng thống)
6 tháng 12 năm 1844 30 tháng 12 năm 1845 Đảng Tự do
15   Mariano Paredes
(1797–1849)
31 tháng 12 năm 1845 28 tháng 7 năm 1846 Đảng Thận trọng
-   Nicolás Bravo
(1786–1854)
(Quyền Tổng thống)
28 tháng 7 năm 1846 4 tháng 8 năm 1846 Đảng Thận trọng
16   José Mariano Salas
(1797–1867)
5 tháng 8 năm 1846 23 tháng 12 năm 1846 Đảng Thận trọng

Đệ nhị Cộng hòa Liên bang (1846–1863)Sửa đổi


Tổng thống Bắt đầu nhiệm kỳ Kết thúc nhiệm kỳ Đảng phái
16   José Mariano Salas
(1797–1867)
6 tháng 8 năm 1846 23 tháng 12 năm 1846 Đảng Thận trọng
-   Valentín Gómez Farías
(1781–1858)
(Quyền Tổng thống)
23 tháng 12 năm 1846 21 tháng 3 năm 1847 Đảng Tự do
-   Antonio López de Santa Anna
(1794–1876)
(Quyền Tổng thống)
21 tháng 3 năm 1847 2 tháng 4 năm 1847 Đảng Tự do
17   Pedro María de Anaya
(1795–1854)
2 tháng 4 năm 1847 20 tháng 5 năm 1847 Đảng Tự do
-   Antonio López de Santa Anna
(1794–1876)
(Quyền Tổng thống)
20 tháng 5 năm 1847 15 tháng 9 năm 1847 Đảng Tự do
18   Manuel de la Peña y Peña
(1789–1850)
16 tháng 9 năm 1847 13 tháng 11 năm 1847 Đảng Tự do
-   Pedro María de Anaya
(1795–1854)
(Quyền Tổng thống)
13 tháng 11 năm 1847 8 tháng 1, 1848 Đảng Tự do
-   Manuel de la Peña y Peña
(1789–1850)
(Quyền Tổng thống)
8 tháng 1, 1848 3 tháng 6 năm 1848 Đảng Tự do
-   José Joaquín de Herrera
(1792–1854)
(Quyền Tổng thống)
3 tháng 6 năm 1848 15 tháng 1, 1851 Đảng Tự do
19   Mariano Arista
(1802–1855)
15 tháng 1, 1851 5 tháng 1, 1853 Đảng Tự do
20   Juan Bautista Ceballos
(1811–1859)
5 tháng 1, 1853 7 tháng 2 năm 1853 Đảng Tự do
21   Manuel María Lombardini
(1802–1853)
8 tháng 2 năm 1853 20 tháng 4 năm 1853 Đảng Thận trọng
-   Antonio López de Santa Anna
(1794–1876)
(Quyền Tổng thống)
20 tháng 4 năm 1853 9 tháng 8 năm 1855 Đảng Tự do
22   Martín Carrera
(1806–1871)
9 tháng 8 năm 1855 12 tháng 9 năm 1855 Đảng Thận trọng
23   Rómulo Díaz de la Vega
(1800–1877)
12 tháng 9 năm 1855 4 tháng 10 năm 1855 Đảng Thận trọng
24   Juan Álvarez
(1790–1867)
4 tháng 10 năm 1855 11 tháng 12 năm 1855 Đảng Tự do
25   Ignacio Comonfort
(1812–1863)
11 tháng 12 năm 1855 17 tháng 12 năm 1857 Đảng Tự do
26   Benito Juárez
(1806–1872)
18 tháng 12 năm 1857 18 tháng 7 năm 1872 Đảng Tự do

Cộng hòa Phục hồi (1867–1876)Sửa đổi


Tổng thống Bắt đầu nhiệm kỳ Kết thúc nhiệm kỳ Đảng phái
26   Benito Juárez
(1806–1872)
18 tháng 12 năm 1857 11 tháng 6 năm 1861 Đảng Tự do
11 tháng 6 năm 1861 30 tháng 11 năm 1865
1 tháng 12 năm 1865 7 tháng 12 năm 1867
8 tháng 12 năm 1867 11 tháng 10 năm 1871
12 tháng 10 năm 1871 18 tháng 7 năm 1872
27   Sebastián Lerdo de Tejada
(1823–1889)
18 tháng 7 năm 1872 30 tháng 11 năm 1872 Đảng Tự do
1 tháng 12 năm 1872 20 tháng 11 năm 1876
28   José María Iglesias
(1823–1891)
26 tháng 10 năm 1876 18 tháng 11 năm 1876 Đảng Tự do

Porfiriato (1876–1911)Sửa đổi


Tổng thống Bắt đầu nhiệm kỳ Kết thúc nhiệm kỳ Đảng phái
29   Porfirio Díaz
(1830–1915)
28 tháng 11 năm 1876 6 tháng 12 năm 1876 Đảng Tự do
30   Juan Nepomuceno Méndez
(1824–1894)
6 tháng 12 năm 1876 17 tháng 2 năm 1877 Đảng Tự do
-   Porfirio Díaz
(1830–1915)
(Quyền Tổng thống)
17 tháng 2 năm 1877 30 tháng 11 năm 1880 Đảng Tự do
31   Manuel González Flores
(1833–1893)
1 tháng 12 năm 1880 30 tháng 11 năm 1884 Đảng Tự do
-   Porfirio Díaz
(1830–1915)
(Quyền Tổng thống)
1 tháng 12 năm 1884 30 tháng 11 năm 1888 Đảng Dân tộc Porfiriato
1 tháng 12 năm 1888 30 tháng 11 năm 1892
1 tháng 12 năm 1892 30 tháng 11 năm 1896
1 tháng 12 năm 1896 30 tháng 11 năm 1900
1 tháng 12 năm 1900 30 tháng 11 năm 1904
1 tháng 12 năm 1904 30 tháng 11 năm 1910
1 tháng 12 năm 1910 25 tháng 5 năm 1911

Cách mạng (1911–1928)Sửa đổi


Tổng thống Bắt đầu nhiệm kỳ Kết thúc nhiệm kỳ Đảng phái
32   Francisco León de la Barra
(1863–1939)
25 tháng 5 năm 1911 5 tháng 11 năm 1911 Độc lập
33   Francisco I. Madero
(1873–1913)
6 tháng 11 năm 1911 19 tháng 2 năm 1913 Đảng Lập hiến Tiếp diễn
34   Pedro Lascuráin
(1856–1952)
19 tháng 2 năm 1913 Độc lập
35   Victoriano Huerta
(1850–1916)
19 tháng 2 năm 1913 15 tháng 7 năm 1914 Độc lập
36   Francisco S. Carvajal
(1870–1932)
15 tháng 7 năm 1914 13 tháng 8 năm 1914 Độc lập
37   Venustiano Carranza
(1859–1920)
Chủ tịch
Hội đồng Cách mạng México
Đảng Lập hiến Tự do
14 tháng 8 năm 1914 30 tháng 4 năm 1917
Tổng thống México
1 tháng 5 năm 1917 21 tháng 5 năm 1920
38   Adolfo de la Huerta
(1881–1955)
1 tháng 6 năm 1920 30 tháng 11 năm 1920 Đảng Lập hiến Tự do
39   Álvaro Obregón
(1880–1928)
1 tháng 12 năm 1920 30 tháng 11 năm 1924 Đảng Lao động
40   Plutarco Elías Calles
(1877–1945)
1 tháng 12 năm 1924 30 tháng 11 năm 1928 Đảng Lao động

Maximato (1928–1934)Sửa đổi


Tổng thống Bắt đầu nhiệm kỳ Kết thúc nhiệm kỳ Đảng phái
41   Emilio Portes Gil
(1890–1978)
1 tháng 12 năm 1928 4 tháng 2 năm 1930 Đảng Cách mạng Dân tộc
42   Pascual Ortiz Rubio
(1877–1963)
5 tháng 2 năm 1930 4 tháng 9 năm 1932 Đảng Cách mạng Dân tộc
43   Abelardo L. Rodríguez
(1889–1967)
4 tháng 9 năm 1932 30 tháng 11 năm 1934 Đảng Cách mạng Dân tộc

México hiện đại (1934–nay)Sửa đổi


Tổng thống Bắt đầu nhiệm kỳ Kết thúc nhiệm kỳ Đảng phái
44   Lázaro Cárdenas
(1895–1970)
1 tháng 12 năm 1934 30 tháng 11 năm 1940 Đảng Cách mạng Lập hiến
45   Manuel Ávila Camacho
(1896–1955)
1 tháng 12 năm 1940 30 tháng 11 năm 1946 Đảng Cách mạng Lập hiến
46   Miguel Alemán Valdés
(1900–1983)
1 tháng 12 năm 1946 30 tháng 11 năm 1952 Đảng Cách mạng Lập hiến
47   Adolfo Ruiz Cortines
(1889–1973)
1 tháng 12 năm 1952 30 tháng 11 năm 1958 Đảng Cách mạng Lập hiến
48   Adolfo López Mateos
(1910–1969)
1 tháng 12 năm 1958 30 tháng 11 năm 1964 Đảng Cách mạng Lập hiến
49   Gustavo Díaz Ordaz
(1911–1979)
1 tháng 12 năm 1964 30 tháng 11 năm 1970 Đảng Cách mạng Lập hiến
50   Luis Echeverría
(1922-2022)
1 tháng 12 năm 1970 30 tháng 11 năm 1976 Đảng Cách mạng Lập hiến
51   José López Portillo
(1920–2004)
1 tháng 12 năm 1976 30 tháng 11 năm 1982 Đảng Cách mạng Lập hiến
52   Miguel de la Madrid
(1934–2012)
1 tháng 12 năm 1982 30 tháng 11 năm 1988 Đảng Cách mạng Lập hiến
53   Carlos Salinas de Gortari
(sinh 1948)
1 tháng 12 năm 1988 30 tháng 11 năm 1994 Đảng Cách mạng Lập hiến
54   Ernesto Zedillo
(sinh 1951)
1 tháng 12 năm 1994 30 tháng 11 năm 2000 Đảng Cách mạng Lập hiến
55   Vicente Fox
(sinh 1942)
1 tháng 12 năm 2000 30 tháng 11 năm 2006 Đảng Hành động Dân tộc
56   Felipe Calderón
(sinh 1962)
1 tháng 12 năm 2006 30 tháng 11 năm 2012 Đảng Hành động Dân tộc
57   Enrique Peña Nieto
(sinh 1966)
1 tháng 12 năm 2012 30 tháng 11 năm 2018 Đảng Cách mạng Lập hiến
58   Andrés Manuel López Obrador
(sinh 1953)
1 tháng 12 năm 2018 Đương nhiệm Phong trào Chấn hưng Quốc gia

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Tỷ giá: 1 đô la Mỹ = 12,96 peso, xấp xỉ 16.092 USD/tháng; lương sau thuế tính bằng peso México là 147.651,22 (11.391,99 USD).“Portal de Obligaciones de Transparencia”. ngày 16 tháng 10 năm 2012. Truy cập ngày 2 tháng 12 năm 2012.