Tổng tuyển cử Thái Lan 2007

Tổng tuyển cử tại Thái Lan năm 2007 diễn ra vào ngày 23 tháng 12 để bầu chọn 480 đại biểu quốc hội trong hơn 5.000 ứng cử viên (thuộc 39 đảng chính trị cũng như các ứng cử viên độc lập) [1]. Đây là cuộc bầu cử lập pháp đầu tiên kể từ khi xảy ra đảo chính lật đổ Chính phủ do người dân Thái Lan bầu lên (do ông Thaksin Shinawatra làm Thủ tướng) và Hội đồng An ninh Quốc gia quyết định tạm ngừng hiệu lực của Hiến pháp ngày 19 tháng 9 năm 2006.

Tổng tuyển cử Thái Lan 2007

← 2006 23 tháng 12 năm 2007 2011 →

Tất cả 480 ghế tại Hạ viện
241 ghế để chiếm đa số
  Đảng thứ nhất Đảng thứ hai
 
Lãnh đạo Samak Sundaravej Abhisit Vejjajiva
Đảng Sức mạnh Nhân dân Dân chủ
Ghế lãnh đạo Danh sách Đảng Khu vực 6 (#1) Danh sách Đảng Khu vực 6 (#1)
Bầu cử trước Bị tẩy chay
Số ghế giành được 233 165
Phiếu phổ thông  14,071,799 14,084,265
Tỉ lệ 38.65% 38.65%

Các bên giành được đa số ghế trong mỗi tỉnh

Thủ tướng trước bầu cử

Surayud Chulanont
Quân đội Hoàng gia Thái Lan

Thủ tướng chỉ định

Samak Sundaravej
Sức mạnh Nhân dân

Theo luật bầu cử, các cử tri (khoảng 40 triệu) sẽ bầu trực tiếp 400 ghế quốc hội, 80 ghế còn lại sẽ phân bổ cho các đảng theo tỷ lệ phiếu bầu.

Trong cuộc bầu cử lần này, Đảng Người Thái yêu người Thái (của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra) không được phép tham dự. Nhưng nhiều thành viên của đảng này đã thành lập Đảng Sức mạnh Nhân dân (Palang Prachachon, PPP)

Kết quả sửa

s • tl Kết quả tóm tắt cuộc Tổng tuyển cử ở Thái Lan ngày 23 tháng 12 năm 2007
Đảng Bầu trực tiếp Bầu theo đảng Tổng
Số phiếu % Số ghế Số phiếu % Số ghế
Đảng Sức mạnh Nhân dân 26.293.456 36,63 198 14.071.799 39,60 34 232
Đảng Dân chủ 21.745.696 30,30 132 14.084.265 39,63 33 165
Đảng Quốc gia Thái Lan(Chart Thai) 6.363.475 8,87 33 1.545.282 4,35 4 37
Vì Đất mẹ 6.599.422 9,19 18 1.981.021 5,57 7 25
Đảng Phát triển Quốc gia Thống nhất Thái Lan 3.395.197 4,73 8 948.544 2,67 1 9
Đảng Dân chủ Trung lập 3.844.673 5,36 7 528.464 1,49 0 7
Đảng Nhân dân Hoàng gia 1.632.795 2,27 4 750.158 2,11 1 5
Các đảng khác 1.897.953 2,64 1.626.234 4,58 0
Số phiếu không hợp lệ 71.772.667 100 400 35.535.767 100 80 480
Không bỏ phiếu   906.216 2,32
Số phiếu không hợp lệ 2.539.429 6,51
Tổng cộng 38.981.412 85,38
Nguồn: The Nation

Chú thích sửa