Tổng tuyển cử Thụy Điển năm 2014

Tổng tuyển cử Thuỵ Điển năm 2014 diễn ra vào ngày 14 tháng 9 năm 2014 để bầu chọn đại biểu vào Riksdag, tất cả 21 hội đồng hạt và 290 hạ viện tại đơn vị hành chính.

Tổng tuyển cử Thuỵ Điển năm 2014
Bản mẫu:Country data Thuỵ Điển
← 2010 14 tháng 9 năm 2014 2018 →
Số người đi bầu6,290,016 (85.8%)
Tăng1.2 pp
  Stefan Löfven edited and cropped.jpg Fredrik Reinfeldt 2014-07-16.jpg Jimmie Åkesson inför slutdebatten.jpg
Đảng Đảng Dân chủ Xã hội Thuỵ Điển Đảng Tiến Bộ Dân chủ Thuỵ Điển
Liên minh không The Alliance không
Phiếu phổ thông 1,932,711 1,453,517 801,178
Tỉ lệ 31.0% 23.3% 12.9%

  Gustav Fridolin, Asa Romson.jpg Annie Lööf 12 Sept 2014.jpg Jonas Sjöstedt in Sept 2014 -2.jpg
Đảng Đảng Xanh (Thuỵ Điển) Đảng Trung tâm Đảng Cánh tả (Thuỵ Điển)
Liên minh không The Alliance không
Phiếu phổ thông 429,275 380,937 356,331
Tỉ lệ 6.9% 6.1% 5.7%

  Jan Björklund in Sept 2014.jpg Goran Hagglund 0c225 3305-cropped.jpg
Đảng Đảng Nhân dân Giải phóng (Thuỵ Điển) Đảng Công giáo Dân chủ (Thuỵ Điển)
Liên minh The Alliance The Alliance
Phiếu phổ thông 337,773 284,806
Tỉ lệ 5.4% 4.6%

Tổng thống trước bầu cử
Fredrik Reinfeldt

Đảng Tiến Bộ

Tổng thống sau bầu cử

Stefan Löfven
Đảng Dân chủ Xã hội Thuỵ Điển

Tham khảoSửa đổi