Tủy đỏ (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Tủy đỏ là tên gọi cho các cấu trúc mô học khác nhau, có ở:

  • Tủy xương: Tủy đỏ thuộc tủy xương là nơi tạo ra máu. Trong tủy xương còn có tủy vàng.
  • Lách: Tủy đỏ thuộc lách là nơi hủy hồng cầu. Trong lách còn có tủy trắng.