Tứ Hồng (chữ Hán phồn thể:泗洪縣, chữ Hán giản thể: 泗洪县) là một huyện thuộc địa cấp thị Túc Thiên, tỉnh Giang Tô, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện này có diện tích 2731 ki-lô-mét vuông, dân số 960.000 người. Mã số bưu chính là 223900. Chính quyền huyện đóng ở trấn Thanh Dương. Tứ Hồng nguyên thuộc tỉnh An Huy, năm 1955 chuyển sang Giang Tô. Về mặt hành chính, huyện này được chia thành các đơn vị hành chính gồm 14 trấn, 11 hương.

  • Trấn: Thanh Dương, Song Câu, Thượng Đường, Ngụy Doanh, Lâm Hoài, Bán Thành, Tôn Viên, Mai Hoa, Cựu Nhân, Kim Tỏa, Chu Hồ, Giới Tập, Thái Bình, Long Tập.
  • Hương: Tứ Hà, Phong Sơn, Thiên Cương Hồ, Xa Môn, Dao Câu, Thạch Tập, Thành Đầu, Trần Vu, Đại Lâu, Trọng Cương, Tào Miếu.

Tham khảo

sửa