Tứ phủ

tín ngưỡng thờ Mẫu Việt Nam

Tứ phủ công đồng (四府公同) hay Tứ phủ Vạn Linh (四府萬靈) là một khái niệm trong tín ngưỡng thờ Mẫu Việt Nam. Các vị thần khâm sai của tứ phủ được thờ tại hầu hết các đền, phủ, chùa chiềnmiền Bắc Việt Nam. Khi phát triển về miền Trung được giao thoa phối thờ tại điện Hòn ChénHuế cùng với Mẫu Thiên Y A Na (nguyên là một nữ thần của người Chăm của đạo Bà La Môn, được nhập vào hệ thống Tứ Phủ và thờ làm Mẫu Thiên Phủ[1]).

Ban thờ Chư vị Tôn quan Tứ Phủ tại chùa Giác Hải ở Bình Tân

Tham khảo sửa

Ghi chú sửa

  1. ^ Hội Dân tộc học Việt Nam, Tạp chí Tin tức-Sự Kiện, Tiểu vùng văn hoá xứ Quảng - Tiếp theo số 5/2004 (Số 6/2004)

Xem thêm sửa

Liên kết ngoài sửa