Mở trình đơn chính

Từ đồng âm trong tiếng Việt là những từ phát âm giống nhau hay cấu tạo âm thanh giống nhau, nhưng nghĩa, từ loại hoàn toàn khác nhau. Từ đồng âm xuất hiện nhiều trong tiếng Hán, tiếng Việt. Từ đống âm rất dễ bị nhầm với từ nhiều nghĩa vì từ nhiều nghĩa cũng là từ có các nghĩa khác nhau (mặc dù là gần giống nhau).

Các loại đồng âm

Đồng âm từ vựng

Tất cả các từ đều thuộc cùng một từ loại. Ví dụ:

 • Con đường này thật rộng !
 • Chúng ta nên pha thêm đường.

Đồng âm từ vựng-ngữ pháp

Các từ trong nhóm đồng âm với nhau chỉ khác nhau về từ loại. Ví dụ:

 • Chú ấy câu được nhiều cá quá!
 • Vài câu nói ấy thì được cái gì!

Đồng âm từ với tiếng

Ở đây, các đơn vị tham gia vào nhóm đồng âm khác nhau về cấp độ, và kích thước ngữ âm của chúng đều không vượt quá một tiếng. Ví dụ:

 • Ông ấy cười khanh khách
 • Nhà ông ấy đang có khách
 • Em bị cốc đầu
 • Cái cốc bị vỡ.

Đồng âm với tiếng nước ngoài qua phiên dịch

Đây là các từ đồng âm với nhau qua phiên dịch như:

 • Ông ấy đang sút giảm sức khỏe.
 • Cầu thủ sút bóng.

Chơi chữ bằng từ đồng âm

Từ đồng âm trong tiếng Việt có rất nhiều cách hiểu nên nhiều khi có thể tạo ra các nghĩa bất ngờ như:

 • Ruồi đậu trên mâm xôi đậu
 • Con ngựa đá con ngựa đá (Con ngựa thật đá con ngựa làm bằng đá)

Một ví dụ khác:

 • Hôm qua, qua bảo qua qua nhà Qua mà không thấy qua qua, hôm nay qua không bảo qua qua nhà Qua thì Qua thấy qua qua.

Trong câu văn trên:

 • "Qua" viết hoa là tên riêng của một người;
 • "qua" in nghiêng là cách gọi anh (ấy) của người miền Trung, xuất phát từ tiếng Mân Nam;
 • "qua" để nguyên là động từ "qua" (đi qua)

Tham khảo