Tử Khải

trang định hướng Wikimedia

Tử Khải có thể là một trong các vị vua nước Tống - chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc: