Tử Mai Tịnh Chu

Thiền sư Trung Quốc
Tam.jpg

Bồ-đề-đạt-ma đến Huệ Năng

Ngưu Đầu Thiền

Nhánh Thanh Nguyên Hành Tư

Nhánh Nam Nhạc Hoài Nhượng

Lâm Tế tông

Hoàng Long phái

Dương Kì phái

Tào Động tông

Quy Ngưỡng tông

Vân Môn tông

Pháp Nhãn tông

Không tông phái

Thiền sư ni

Cư sĩ


Tử Mai Tịnh Chu (zh: 子梅淨周, Zimei Jingzhou, 1597-1648), Thiền sư Trung Quốc, khoảng thế kỷ 17, cuối triều nhà Minh đầu thời nhà Thanh, thuộc đời pháp thứ 29 Tông Tào Động. Còn gọi là Tịnh Chu An Cát(zh: 淨周安吉), sư là môn đệ đắc pháp của Thiền sư Thụy Bạch Minh Tuyết (zh: 瑞白明雪) và có pháp tử là Thiền sư Nhất Cú Tri Giáo.

Cơ duyênSửa đổi

Sư tham yết với Hòa Thượng Thụy Bạch ở Minh Châu, thực hành đả Thiền thất(nhập thất) tham cứu công án 21 ngày thì đại ngộ. Sau đó, Tổ Thụy Bạch rời về Biện Sơn và cho sư theo hầu làm đệ tử ruột. Một hôm, Tổ hỏi:

Mưa rửa phai nhạt nụ đào hồng

Gió lay nhẹ nhàng cành liễu biếc

Câu nào là tâm, câu nào là cảnh?

Sư đáp: Đuốc bạc ánh sáng làm lạnh bức lụa bình phong.

Tổ nghe thấy rất xem trọng và ấn khả chứng minh, truyền pháp cho sư.

Sau sư đến Lạc Bình, An Kiết giáo hóa đồ chúng. Vào năm Thuận Trị thứ 5, một hôm, sư gọi chúng đến nói kệ

Một tiếng khánh trong trẻo

Đánh nát thùng sơn đen

Cây kiếm dài Ỷ Thiên

Diệu dụng xen lẫn nhau

Trong lời nói âm vang

Phũ tay áo giã từ

Ôi! Cọp đá chặn đường, chồn trốn kỹ

Voi Gia Châu sinh chín bọc phụng con

Nói kệ xong, sư ngồi kiết già thị tịch, hưởng thọ 52 tuổi, đại chúng trà tỳ xây tháp cùng dường tại bản sơn.

Tham khảoSửa đổi

  1. Phật Tổ Đạo Ảnh, HT Hư Vân sáng tác, HT Tuyên Hóa hiệu đính, biên tập. Quyển 2
  2. Thiền Uyển Kế Đăng Lục, Thiền sư Từ Sơn soạn, Thích Thiện Phước dịch Việt.