Hình phạt tử hình là một hình phạt hình sự hợp pháp ở Somalia, một quốc gia ở Đông Phi. Việc thi hành án tử hình được pháp luật công nhận ở Somalia được thực hiện bằng cách xử bắn, theo Bộ luật Hình sự Somalia năm 1962 và Bộ luật Hình sự Quân sự. Kể từ ít nhất là đầu thế kỷ 21, tất cả các vụ tử hình bằng các phương pháp như chặt đầuném đá và xử bắn đã được áp dụng đột xuất, không có sự kết tội chính thức bởi các dân quân nổi dậy phi nhà nước, trong bối cảnh chính phủ không ổn định và cuộc nội chiến đang diễn ra. Một số vụ tử hình phi pháp này đã vi phạm các nguyên tắc pháp lý của Sharia.[1] Cả các vụ xử tử được chính thức phê chuẩn và phi pháp bằng cách xử bắn thường xảy ra ở nơi công cộng.[2][3]

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ Báo cáo của Trung tâm Cornell về Án tử hình trên Toàn thế giới:
    • “Country reports — Somalia”, Death Penalty Worldwide Database, Cornell Law School, 24 tháng 12 năm 2019 [Updated May 2023], Bản gốc lưu trữ ngày 30 tháng 6 năm 2023, truy cập ngày 6 tháng 8 năm 2023
    • “Country reports — Somalia”, Death Penalty Worldwide Database, Cornell Law School, 12 tháng 6 năm 2019 [Updated], Bản gốc lưu trữ ngày 17 tháng 6 năm 2019
    • “The Death Penalty in Somalia”, Death Penalty Worldwide Database, Cornell Law School, tháng 8 năm 2014 [Updated], Bản gốc lưu trữ ngày 30 tháng 10 năm 2014, truy cập ngày 2 tháng 1 năm 2018
  2. ^ Amnesty International (2023), Death Sentences and Executions 2022: Global report (PDF), Index: ACT 50/6548/2023
  3. ^ Cornell Center on the Death Penalty Worldwide (24 tháng 12 năm 2019) [Updated May 2023], “Country reports — Somalia”, Death Penalty Worldwide Database, Cornell Law School, Bản gốc lưu trữ ngày 30 tháng 6 năm 2023, truy cập ngày 6 tháng 8 năm 2023

Đọc thêm sửa