Tử hình ở Turkmenistan

Hình phạt tử hình ở Turkmenistan ban đầu được cho phép theo Điều 20 của Hiến pháp năm 1992, được mô tả là "hình phạt đặc biệt dành cho những tội ác nặng nhất".[1] Vào tháng 12 năm 1999, một sắc lệnh của tổng thống đã bãi bỏ hình phạt tử hình "mãi mãi".[2]

Điều 20 của Hiến pháp 2003 viết: "Án tử hình ở Turkmenistan hoàn toàn bị bãi bỏ và bị cấm vĩnh viễn bởi Tổng thống đầu tiên của Turkmenistan vĩ đại Saparmurat Türkmenbaşy".[3]

Turkmenistan là thành viên của Nghị định thư tùy chọn thứ hai đối với Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, nhằm mục tiêu bãi bỏ án tử hình.[4] Hình phạt tử hình được thay thế bằng tù chung thân.

Tham khảo sửa

  1. ^ 1992 Constitution of Turkmenistan Lưu trữ 2015-04-14 tại Wayback Machine, unofficial English translation, University of Texas at Arlington, URL accessed ngày 27 tháng 12 năm 2006
  2. ^ Abolition of capital punishment in Turkmenistan Lưu trữ 2016-11-26 tại Wayback Machine, Presidential Decree 3003, ngày 28 tháng 12 năm 1999 (tiếng Nga)
  3. ^ [1]
  4. ^ “Ratification of Second Optional Protocol on abolition of death penalty”. Bản gốc lưu trữ ngày 17 tháng 1 năm 2015. Truy cập ngày 28 tháng 3 năm 2021.