Tử tước hay Nữ Tử tước (dành cho nữ) (tiếng Anh: Viscount / Viscountess; tiếng Pháp, Đức: Vicomte) là một tước hiệu quý tộc cha truyền con nối, dưới Bá tước (earl hay count) nhưng trên Nam tước (baron).

Thứ bậc Hoàng tộc, Quý tộc và Hiệp sĩ
Mũ miện của Bá tước
Hoàng đế & Hoàng hậu
Nữ hoàng & Hoàng tế
Thái hoàng thái hậu
Hoàng thái hậu / Thái thượng hoàng hậu
Hoàng thái phi
Vương thái hậu
Đại vương đại phi
Vương đại phi / Đại phi
Quốc vương & Vương hậu
Nữ vương & Vương phu
Vương phi
Thái tử & Thái tử phi
Thế tử & Thế tử tần
Hoàng tử & Hoàng tử phi
Hoàng tức
Hoàng nữ
Công chúa & Phò mã
Đại Thân vương & Đại Vương phi
Đại Công tước & Đại Công tước phu nhân
Tuyển hầu tước
Thân vương & Vương phi
Phó vương & Phó vương phi
Vương tử & Vương tử phi
Vương nữ
Quận chúa & Quận mã
Huyện chúa & Huyện mã
Công tước & Công tước phu nhân
Hầu tước & Hầu tước phu nhân
Bá tước & Bá tước phu nhân
Hành cung bá tước
Tử tước & Tử tước phu nhân
Nam tước & Nam tước phu nhân
Tòng nam tước (en) & Tòng nam tước phu nhân (en)
Hiệp sĩ & Nữ Tước sĩ

Nguồn gốcSửa đổi

Tại Anh, từ này được ghi chép lại lần đầu tiên vào năm 1440, khi nam tước Beaumont được vua Anh Henry VI phong làm tử tước Beaumont. Ở Anh lúc đó có nghĩa là người điều hành lãnh thổ không thuộc giới quý tộc, nhưng được hoàng gia chỉ định, không truyền cho con cháu. Nhưng sau này trở thành một tước hiệu quý tộc, cha truyền con nối.

Tham khảoSửa đổi