TN

trang định hướng Wikimedia

TN hay tn có thể là: