Impact Wrestling World Heavyweight Championship

(đổi hướng từ TNA World Heavyweight Championship)
Impact Wrestling World Heavyweight Championship
Chi tiết
Vô địch hiện tạiLashley
Ngày thắng12/6/2016
Ngày tạo ra13/5/2007[1]
Đề xuất bởiImpact Wrestling
Thiết kế cũ

Thông tin về đai TNA World Heavyweight ChampionshipSửa đổi

Sau một thời gian dùng đai NWA,tập đoàn TNA chuyển sang thi đấu bằng các đai riêng của họ. Khi chuẩn bị quá trình đổi đai, Christian CageTeam 3D đang giữ the NWA World Heavyweight ChampionshipNWA World Tag Team Championship. The TNA World Heavyweight Championship chính thức lên trang TNAwrestling.com vào 14 tháng 5 năm 2007. Như vậy tập đoàn này đã đổi sử dụng đai riêng.[1]

TNA World Heavyweight Championship có thể coi là đai đơn dành cho đô vật nam danh giá nhất của TNA Wrestling. Ngoài TNA World Heavyweight Championship, còn có một số đai đơn dành cho nam khác là TNA X Division ChampionshipTNA Television Championship. [2]

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ a ă Caldwell, James (18 tháng 5 năm 2007). “Caldwell's TNA Impact report 5/17: Angle-Rhino, Daniels-Raven, blood, Gore, and Stomper”. PW Torch.com. Truy cập ngày 20 tháng 5 năm 2009. The fans chanted for Christian and Angle said he is the new TNA champion. 
  2. ^ Westcott, Brian; Earl Oliver. “TNA World Heavyweight Title history”. solie.org. Truy cập ngày 20 tháng 5 năm 2009.