TTL

trang định hướng Wikimedia

Từ cấu tạo TTL có thể chỉ đến: