TXT

trang định hướng Wikimedia

TXT hoặc txt có thể là:

Công nghệSửa đổi

  • .txt, một phần mở rộng tên tập tin cho các tệp văn bản

Nghệ thuật và truyền thôngSửa đổi