Tadian là một đô thị hạng 4 ở tỉnh Mountain, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000, đô thị này có dân số 18.227 người trong 3.567 hộ.

Bản đồ tỉnh Mountain với vị trí của Tadian
Bản đồ tỉnh Mountain với vị trí của Tadian

Barangay Sửa đổi

Tadian được chia thành 19 barangay.

 • Balaoa
 • Banaao
 • Bantey
 • Batayan
 • Bunga
 • Cadad-anan
 • Cagubatan
 • Duagan
 • Dacudac
 • Kayan East
 • Lenga
 • Lubon (Lub-ong)
 • Mabalite
 • Masla
 • Pandayan
 • Poblacion
 • Sumadel
 • Tue
 • Kayan West

Tham khảo Sửa đổi

Liên kết ngoài Sửa đổi

Bản mẫu:Mountain Province