Talisman là một vật mà ai đó tin rằng có các đặc tính ma thuật mang lại may mắn cho người chiếm hữu hoặc bảo vệ người chiếm hữu khỏi sự xấu xa hoặc tổn hại.[1]. Từ này có nguồn gốc tiếng Pháp, thông qua tiếng Ả Rập tilism (طلسم, số nhiều tilismaat), từ tiếng Hy Lạp cổ đại telesma (τέλεσμα)có nghĩa là "hoàn thành, nghi thức tôn giáo, thanh toán",[2][3] cuối cùng từ động từ teleō (τελέω), "Tôi hoàn thành, thực hiện một nghi thức".[4].

Bùa của Charlemagne, cũng là một thánh tích, cho biết đã được tìm thấy trên cơ thể ông khi ngôi mộ của ông được khai quật

Tham khảo

sửa
  1. ^ Campo, Juan E. (2009). Encyclopedia of Islam. New York: Facts On File. tr. 40. ISBN 1438126964.
  2. ^ “talisman - Definition of talisman in English by Oxford Dictionaries”. Oxford Dictionaries - English. Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 11 năm 2018. Truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2018.
  3. ^ “Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon, τέλεσμα”. Perseus.tufts.edu. Truy cập ngày 18 tháng 3 năm 2018.
  4. ^ “Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon, τελέω”. Perseus.tufts.edu. Truy cập ngày 19 tháng 4 năm 2017.

Liên kết ngoài

sửa
  •   Tư liệu liên quan tới talismans tại Wikimedia Commons
  • Forshaw, Peter (2015) 'Magical Material & Material Survivals: Amulets, Talismans, and Mirrors in Early Modern Europe', in Dietrich Boschung and Jan N. Bremmer (eds), The Materiality of Magic. Wilhelm Fink.