Quận Tam Thủy, Phật Sơn
Tam Thủy tại Quảng Đông
Quận lỵ Đường Nhân dân, nhai Tây Nam
Diện tích 874,22kilômét vuông
Dân số 386.800 người(2005)
Cấp hành chính thị hạt khu
Mã vùng điện thoại 0757
Mã số bưu chính 528100
Biển số xe 粤E

Tam Thủy (tiếng Trung: 三水区, Hán Việt: Tam Thủy khu) là một quận của địa cấp thị Phật Sơn (佛山市), tỉnh Quảng Đông, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Tham khảo

sửa