Tam bảo (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Tam bảo hay tam bửu, Tam Bảo có thể là một trong các nghĩa sau: