Tam giác (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Tam giác có thể là