Tam Nguyên (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Tam nguyên)

Tam Nguyên có thể là:

Danh từ chungSửa đổi

  • Tam nguyên, người đứng đầu cả ba kỳ thi hương, hội, đình ngày trước
  • Theo âm lịch, đầu ngày, đầu tháng, đầu năm gọi chung là Tam nguyên

Địa danh Trung QuốcSửa đổi

KhácSửa đổi