Tam nguyên (khoa cử)

Tam nguyên(chữ Hán: 三元) là tên hiệu cho người đỗ đầu cả ba kỳ thi hương, thi hội, thi đình trong hệ thống thi cử nho học.

Các Tam nguyên trong nền nho học Việt NamSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Khoa bảng
Thi Hương Thi Hội Thi Đình
Giải nguyên Hội nguyên Đình nguyên
Hương cống
Sinh đồ
Thái học sinh
Phó bảng
Trạng nguyên
Bảng nhãn
Thám hoa
Hoàng giáp
Đồng tiến sĩ xuất thân