Tam quốc di sự[1] (Hangul: 삼국유사) là bộ sách của người Triều Tiên được biên soạn trong thế kỷ 13, thời Cao Ly, một thế kỷ sau bộ sách sử Tam quốc sử ký

Tam quốc di sự
Hangul
Hanja
Romaja quốc ngữSamguk Yusa
McCune–ReischauerSamguk Yusa
Hán-ViệtTam quốc di sự

Lịch sử

sửa

Bộ sách sưu tập các thần thoại, truyện cổ, và sử thoại về ba nước thời Tam Quốc (Triều Tiên) cũng như các nước và các thời kỳ khác trước, trong và sau thời Tam Quốc như Cổ Triều Tiên, Thìn Quốc, Phù DưGià Da. Bộ sách được viết bằng chữ Hán. Tác giả toàn bộ hoặc một phần là nhà sư Nhất Nhiên (1206 - 1289).

Bộ sách này là bảo vật quốc gia số 306 của Hàn Quốc.

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa
  • Ilyeon (2006) Overlooked Historical Records of the Three Korean Kingdoms, translated by Kim Dal-Yong. Jimoondang: Seoul, Korea. ISBN 89-88095-94-4
  • Ilyon (1972; 2006) Samguk Yusa: Legends and History of the Three Kingdoms of Ancient Korea, translated by Tae-Hung Ha and Grafton K. Mintz. Yonsei University Press: Seoul, Korea. ISBN 1-59654-348-5
  • 일연 (1996) 삼국유사. Somun munhwasa: Seoul. ISBN 89-7004-002-1.
  • 일연 (2002) 삼국유사. translated by Kim Won-jung. Eulyu munhwasa: Seoul. ISBN 89-324-6083-3.