Tarnów là một thành phố Ba Lan. Thành phố này thuộc tỉnh. Thành phố có diện tích  km², dân số người.

Tarnów, centrum města, Rynek, budova radnice s věží.JPG

Tham khảoSửa đổi