Tay

trang định hướng Wikimedia

Tay trong tiếng Việt có thể là: