Teglio Veneto là một đô thị và cộng đồng (comune) ở tỉnh Venezia trong vùng Veneto miền bắc nước Ý. Đô thị Teglio Veneto có diện tích ki lô mét vuông, dân số thời điểm năm 31 tháng 5 năm 2005 là người. Đô thị Teglio Veneto có các đơn vị dân cư (frazioni) sau: Các đô thị giáp ranh:

Tham khảoSửa đổi