Tenmon

trang định hướng Wikimedia

Tenmon (天門?) có thể là: