Terebridae là một họ ốc trong liên họ Conoidea.[3] Có khoảng 313 loài đã biết được ghi nhận thuộc họ này trên thế giới.[2]

Terebridae
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Mollusca
Lớp (class)Gastropoda
(không phân hạng)clade Caenogastropoda
clade Hypsogastropoda
Bộ (ordo)Neogastropoda
Liên họ (superfamilia)Conoidea
Họ (familia)Terebridae
Mörch, 1852[1]
Tính đa dạng[2]
khoảng 313 loài
Danh pháp đồng nghĩa[3]
 • Acusidae
 • Pervicaciidae
 • Pervicaciinae
 • Terebrinae
Terebra dislocata

Các chi sửa

[2][4]

Genera brought into synonymy
 • Acus H. Adams & A. Adams, 1853 (synonym of Oxymeris)
 • Abretia H. Adams & A. Adams, 1853: synonym of Perirhoe Dall, 1908
 • Abretiella Bartsch, 1923: synonym of Perirhoe Dall, 1908
 • Acuminia Dall, 1908: synonym of Hastula H. Adams & A. Adams, 1853
 • Acus Gray, 1847: synonym of Oxymeris Dall, 1903
 • Brevimyurella Oyama, 1961: synonym of Strioterebrum Sacco, 1891
 • Decorihastula Oyama, 1961: synonym of Myurella Hinds, 1844
 • Dimidacus Iredale, 1929: synonym of Terebra Bruguière, 1789
 • Diplomeriza Dall, 1919: synonym of Duplicaria Dall, 1908
 • Egentelaria Rehder, 1980: synonym of Hastula H. Adams & A. Adams, 1853
 • Gradaterebra Cotton & Godfrey, 1932: synonym of Euterebra Cotton & Godfrey, 1932
 • Hastulina Oyama, 1961: synonym of Hastula H. Adams & A. Adams, 1853
 • Laeviacus Oyama, 1961: synonym of Pristiterebra Oyama, 1961
 • Myurellina Bartsch, 1923: synonym of Terebra Bruguière, 1789
 • Myurellisca Bartsch, 1923: synonym of Duplicaria Dall, 1908
 • Noditerebra Cossmann, 1896 †: synonym of Terebra Bruguière, 1789
 • Nototerebra Cotton, 1947: synonym of Oxymeris Dall, 1903
 • Panaterebra Olsson, 1967: synonym of Terebra Bruguière, 1789
 • Paraterebra Woodring, 1928: synonym of Terebra Bruguière, 1789
 • Partecosta Dance & Eames, 1966: synonym of Euterebra Cotton & Godfrey, 1932
 • Pervicacia Iredale, 1924: synonym of Duplicaria Dall, 1908
 • Punctoterebra Bartsch, 1923: synonym of Strioterebrum Sacco, 1891
 • Subula Schumacher, 1817: synonym of Terebra Bruguière, 1789
 • Terebrina Bartsch, 1923: synonym of Terebra Bruguière, 1789
 • Terebrum Montfort, 1810: synonym of Terebra Bruguière, 1789
 • Vertagus Link, 1807: synonym of Terebra Bruguière, 1789

Chú thích sửa

 1. ^ Mörch O. A. L. (1852). Catalogus conchyliorum quae reliquit D. Alphonso d'Arguirra et Gadea Comes de Yoldi, (1): 74.
 2. ^ a b c Terryn, Y. (2007): A Collectors Guide to Recent Terebridae (Mollusca: Neogastropoda). 57 pp., 65 color plts. ConchBooks & NaturalArt, Hackenheim & Gent, ISBN 978-3-939767-01-5.
 3. ^ a b Gofas, S. (2012). Terebridae. World Register of Marine Species [1] 2012-10-12
 4. ^ Gofas, S. (2010). Terebridae. In: Bouchet, P.; Gofas, S.; Rosenberg, G. (2010) World Marine Mollusca database. Truy cập through: World Register of Marine Species at http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=160424 on 2010-04-01

Tham khảo sửa