Thành ủy Moskva

Ban Chấp hành Thành phố Moskva Đảng Cộng sản Liên Xô (tiếng Nga: Московская городская комитета КПСС) được gọi tắt là Thành ủy Moskva là cơ quan lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô tại thành phố Moskva. Thành ủy Moskva được thành lập vào ngày 10/11/1917 ngay sau Cách mạng Tháng Mười và bị bãi bỏ ngày 24/8/1991, mặc dù trước đó tháng 6/1991 quyền lực thuộc về thị trưởng thành phố Moskva. Đứng đầu Thành ủy Moskva là Bí thư thứ nhất theo thông lệ thường do Bộ Chính trị hoặc Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô bổ nhiệm. Bí thư thứ nhất Thành ủy Moskva thường có thể kiêm nhiệm Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy Moskva và là chức vụ có quyền lực lớn tại Liên Xô.

Huy hiệu của Đảng bộ Moskva

Bí thư thứ nhất Thành ủySửa đổi

Chân dung Họ và Tên
sinh-mất
Nhiệm kỳ Ghi chú
Bắt đầu Kết thúc
Vadim Podbelskiy
1887–1920
10/11/1917 12/4/1918
Dominik Yefremov
1883–1925
12/4/1918 7/9/1918
Vladimir Zagorsky
1883–1919
17/9/1918 25/9/1919
Dominik Yefremov
1883–1925
10/1919 11/1919
  Aleksandr Myasnikov
1886–1925
11/1919 4/1920 Chủ tịch Ủy ban Chấp hành Trung ương Belarus-Xô (1919)
Phó Tổng Tư lệnh Tối cao Hồng quân (1920)
Chủ tịch Hội đồng Dân ủy Armenia (1921)
  Osip Piatnitsky
1882–1938
4/1920 11/1920 Ủy viên Ủy ban Chấp hành Đệ tam Quốc tế Cộng sản;
  Fedor Sergeyev
1883–1921
11/1920 3/1921 Ủy viên Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô (1920-1922)
Isaak Zelensky
1890–1938
3/1921 20/8/1924 Ủy viên Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô (1922-1937)
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Uzbekistan (1929-1931)
Chủ tịch Tsentrosoyuz (1931-1937)
  Nikolai Uglanov
1886–1937
20/8/1924 27/11/1928 Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị (1926-1929)
Bí thư Trung ương Đảng (1924-1929)
  Vyacheslav Molotov
1890–1986
27/11/1928 15/8/1929 Ủy viên Bộ Chính trị (1926-1957)
Bí thư Trung ương Đảng (1921-1930)
Ủy viên Orgburo (1921-1930)
Karl Bauman
1892–1937
15/8/1929 12/7/1930 Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị (1929-1930)
Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy Moskva (1929-1930)
  Lazar Kaganovich
1893–1991
12/7/1930 1/1934 Ủy viên Bộ Chính trị (1930-1957)
Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy Moskva (1930-1935)
Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Ukraina (1947)
Bộ trưởng Bộ Công nghiệp vật liệu xây dựng Liên Xô (1956-1957)
  Nikita Khrushchev
1894–1971
1/1934 27/1/1938 Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị (1935-1939)
Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy Moskva (1935-1938)
Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Ukraina (1938-1947)/(1947-1949)
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô (1958-1964)
Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Liên Xô (1953-1964)
Aleksandr Ugarov
1900–1939
11/2/1938 19/9/1938 Bí thư thứ nhất tỉnh ủy Moskva (1938)
Aleksandr Shcherbakov
1901–1945
2/12/1938 10/5/1945 Bí thư thứ nhất tỉnh ủy Moskva (1938-1945)
Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị (1941-1945)
Bí thư Trung ương Đảng (1941-1945)
Ủy viên Orgburo (1939-1945)
Cục trưởng Sovinformburo (1941-1942)
Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Hồng quân Xô Viết (1942-1945)
Georgy Popov
1906–1968
10/5/1945 12/2/1950 Chủ tịch Ủy ban Chấp hành Moskva Soviet (1944-1950)
Bí thư Tỉnh ủy Moskva (1945-1949)
Bộ trưởng phát triển vùng của Liên Xô (1949-1951)
Ivan Rumyantsev
1913–1994
12/2/1950 7/1952
Ivan Kapitonov
1915–2002
8/1952 29/3/1954 Bí thư Tỉnh ủy Moskva (1954-1959)
Bí thư Trung ương Đảng (1965-1988)
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm toán Trung ương Đảng (1986-1988)
  Yekaterina Furtseva
1910–1974
17/11/1954 30/6/1957 Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị (1956-1957)
Ủy viên Bộ Chính trị (1957-1961)
Bộ trưởng Bộ Văn hóa Liên Xô (1960-1974)
Vladimir Ustinov
1907–1971
30/6/1957 4/3/1960 Tổng thư ký Hội đồng Tương trợ Kinh tế (1963-1971)
Pyotr Demichev
1917–2010
4/3/1960 1/11/1962 Bí thư Trung ương Đảng (1961-1974)
Bí thư Tỉnh ủy Moskva (1959-1960)
Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị (1964-1988)
Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô Viết Tối cao Liên Xô (1986-1988)
Nikolay Yegorychev
1920–2005
1/11/1962 4/10/1967 Đại sứ Liên Xô tại Afghanistan (1988)
Viktor Grishin
1914–1992
4/10/1967 23/12/1985 Ủy viên Bộ Chính trị (1971-1986)
  Boris Yeltsin
1931–2007
23/12/1985 11/11/1987 Bí thư Trung ương Đảng (1985-1986)
Chủ tịch Xô Viết Tối cao Nga Xô (1990-1991)
Thủ tướng Liên bang Nga (1991-1992)
Tổng thống Liên bang Nga (1991-1999)
Lev Zaykov
1923–2002
11/11/1987 21/11/1989 Ủy viên Bộ Chính trị (1986-1990)
Bí thư Trung ương Đảng (1985-1990)
Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng Liên Xô (1989-1990)
Tổng thanh tra Quốc phòng Liên bang Nga (1992)
Yury Prokofyev
1939–
21/11/1989 24/8/1991 Ủy viên Bộ Chính trị (1990-1991)

Xem thêmSửa đổi

NguồnSửa đổi

  • [1] World Statesmen.org

Tham khảoSửa đổi