Thành ủy Thượng Hải

Ủy ban Thành phố Thượng Hải Đảng Cộng sản Trung Quốc (giản thể: 中国共产党上海市委员会; phồn thể: 中國共產黨上海市委員會; bính âm: Zhōngguó Gòngchǎndǎng Shànghǎishì Wěiyuánhuì, Trung Quốc Cộng sản Đảng Thượng Hải thị Ủy viên Hội), gọi tắt Thành ủy Thượng Hải, là cơ quan lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc tại thành phố Thượng Hải, do Đại hội Đại biểu Thành phố Thượng Hải Đảng Cộng sản Trung Quốc bầu ra, có nhiệm kỳ giữa 2 kỳ Đại hội. Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc, giới hạn Ủy viên Thành ủy do Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc quy định. Thành ủy Thượng Hải gồm các Ủy viên Thành ủy là các lãnh đạo Chính phủ Nhân dân Thành phố Thượng Hải và các cơ quan cấp thành phố, lãnh đạo Khu ủy, huyện ủy và Chính phủ Nhân dân, lãnh đạo Giải phóng Quân Nhân dân và Cảnh bị Khu Thượng Hải và các đoàn thể chủ yếu phụ trách.

Ủy ban Thành phố Thượng Hải Đảng Cộng sản Trung Quốc
中国共产党上海市委员会


Khóa thứ XII(2022-tới nay)
Ủy viên
Ủy viên Bộ Chính trị & Bí thư Thành ủy Trần Cát Ninh
Phó Bí thư(2) Cung Chính
Gia Cát Vũ Kiệt
Ủy viên Thường vụ(12)
Tổng quan cơ cấu
Cơ quan chủ quản Đại hội Đại biểu Thành phố Thượng Hải Đảng Cộng sản Trung Quốc
Cấp hành chính Cấp tỉnh
Văn bản Ủy quyền Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc
Cơ quan Kiểm tra Kỷ luật Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Thành phố Thượng Hải Đảng Cộng sản Trung Quốc
Cơ quan thường trực Ủy ban Thường vụ Ủy ban Thành phố Thượng Hải Đảng Cộng sản Trung Quốc
Phương thức liên hệ
Trụ sở chính
Địa chỉ thực tế Tòa nhà Nhân dân số 200 Đại lộ Nhân dân, Khu Hoàng Phố, Thượng Hải
Văn phòng
 Địa chỉ thực tế số 165 đường Khang Bình, Khu Từ Hối, Thượng Hải
Tên cũ
12/1921 Ủy ban địa phương Thượng Hải Trung Cộng
7/1922 Ban Chấp hành khu kiêm Ban Chấp hành địa phương Thượng Hải Trung Cộng
4/1924 Ban Chấp hành địa phương Thượng Hải Trung Cộng
8/1925 Ban Chấp hành Khu Thượng Hải Trung Cộng
6/1927 Ủy ban Thành phố Thượng Hải kiêm Ủy ban Tỉnh Giang Tô Trung Cộng
7/1930 Ủy ban Tổng hành động Tỉnh Giang Tô Trung Cộng
10/1930 Ủy ban Tỉnh Giang Nam Trung Cộng
1/1931 Ủy ban Tỉnh Giang Tô Trung Cộng
12/1936 Ủy ban Công tác lâm thời Thượng Hải Trung Cộng
7/1937 Đoàn tam nhân Thượng Hải Trung Cộng
11/1937 Ủy ban Tỉnh Giang Tô Trung Cộng
4/1943 Ban Công tác vùng địch Cục Trung Hoa Trung ương Trung Cộng
8/1945 Ủy ban Thành phố Thượng Hải Trung Cộng

Bí thư Thành ủy hiện nay do Ủy viên Bộ Chính trị Trần Cát Ninh đảm nhiệm.

Lãnh đạo các thời kỳ sửa

(Được tính từ khi thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa)

Họ tên Chân dung Nhiệm kỳ Chức vụ Chức vụ cao nhất Ghi chú, Các chức vụ khác
Nhiêu Thấu Thạch   1949-1950 Kiêm nhiệm Bí thư thứ nhất Cục Đông Hoa Trung ương Trung Cộng
Nguyên soái Trần Nghị   1950-1954 Kiêm nhiệm thị trưởng Thượng Hải
Kha Khánh Thi   1954-1965 Từ tháng 1/1965, kiêm nhiệm Phó Tổng lý Quốc vụ viện
Trần Phi Hiển   1965-1966
Trương Xuân Kiều 1971-1976 Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị 1973-1976, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện(1975-1976),
Hải quân Thượng tướng Tô Chấn Hoa   1976-1979 Kiêm nhiệm Ủy viên chính trị thứ nhất Hải Quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc
Bành Xung 1979-1980
Trần Quốc Đống 1980-1985
Nhuế Hạnh Văn 1985-1987
Giang Trạch Dân   1987-1989 Ủy viênBộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Tổng Bí thư (1989-2002), Chủ tịch nước (1993-2003), Chủ tịch Quân ủy Trung ương (1989-2004) 9. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp điện tử, Thị trưởng Thượng Hải.
Chu Dung Cơ   1989-1991 Ủy viênBộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị khóa 14, 15, Tổng lý Quốc vụ viện (1997-2002) Phó Tổng lý thứ nhất Quốc vụ viện
Ngô Bang Quốc   1991-1994 Ủy viênBộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị khóa 16, 17, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Phó Tổng lý thứ nhất Quốc vụ viện
Hoàng Cúc   1994-2002 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị khóa 16, Phó Tổng lý thứ nhất Quốc vụ viện
Trần Lương Vũ   2002-2006 Ủy viên Bộ Chính trị khóa 16, Thị trưởng Thượng Hải Tháng 9/2006 bị miễn chức vì lạm dụng chức vụ và nhận hối lộ, tháng 7/2007 tước Đảng tịch, tháng 4/2008 bị kết án 18 năm tù.
Hàn Chính   9/2006-3/2007 Quyền Bí thư Thành ủy Thượng Hải
Tập Cận Bình   3/2007-10/2007 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tỉnh trưởng Phúc Kiến, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Phúc Kiến, Bí thư Thành ủy Phúc Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phúc Kiến, Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương
Du Chính Thanh   2007-2012 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị khóa 18; Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc Ủy viên Bộ Chính trị khóa 16, 17, 18; Thị trưởng Thành phố Đài Yên, tỉnh Sơn Đông; Bí thư Thành ủy Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông; Trưởng Ban Xây dựng và Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc
Hàn Chính   11/2012-10/2017 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị khóa 19, Phó Thủ tướng thứ nhất Quốc vụ viện Ủy viên Bộ Chính trị khóa 18, Thị trưởng Thượng Hải từ 2003, tháng 9/2006-3/2007 là Quyền Bí thư Thành ủy Thượng Hải.
Lý Cường   10/2017-10/2022 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị khóa 20, Tổng lý Quốc vụ viện
Trần Cát Ninh   10/2022-nay Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy
Nhận định

Kể từ sau khi Bí thư Thượng Hải Giang Trạch Dân vào Ban Thường vụ Bộ Chính trị và làm Tổng Bí thư năm 1989, thông lệ ngầm định rằng trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng cộng sản Trung Quốc luôn luôn dành một ghế cho Bí thư Thượng Hải khóa trước chuyển lên, thông lệ này đã không gián đoạn qua các kỳ đại hội vào năm 1992, 1997, 2002, 2007, 2012, 2017, 2022.

Là thành phố hiện đại nhất Trung Quốc, trung tâm tài chính quan trọng nhất nên Bí thư Thành ủy Thượng Hải là chức vụ tạo nền để các quan chức tiến xa hơn thậm chí vào đầu não trung tâm quyền lực cao nhất đất nước, chỉ chưa đầy 20 kể từ năm 1989 đã có: 2 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, 2 Ủy viên trưởng Nhân Đại Toàn Quốc, 2 Thủ tướng Quốc vụ viện, 1 Chủ tịch Chính hiệp, 1 Phó Chủ tịch nước, 2 Phó Thủ tướng thứ nhất xuất thân là lãnh đạo thành phố này một cách liên tục tạo nên một kỳ tích chưa từng có.

Sự kiện trọng đại sửa

  • Năm 1966: Sự kiện An Đình, sự kiện Nhật báo Giải phóng, sự kiện bình lộ kiện Khang.
  • Năm 1967: Một tháng bạo phong (phái phản động chiếm thành ủy lập công xã nhân dân Thượng Hải)
  • Năm 2006: Sự kiện Trần Lương Vũ

Tham khảo sửa