Thành (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Thành trong tiếng Việt có thể chỉ: