Thành Bắc (城北区) là một quận thuộc địa cấp thị Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Quận này có diện tích 138 ki-lô-mét vuông, dân số năm 2002 là 190.000 người, trong đó người Hạn là chủ yếu. Mã số bưu chính Thành Bắc là 810001. Chính quyền quận Thành Bắc đóng ở đường Triều Dương, nhai đạo Triều Dương. Quận này được chia thành 4 nhai đạo và 2 trấn.

  • Nhai đạo: Tam Kỳ, Tiểu Kiều, Triều Dương, Mã Phường.
  • Trấn: Đại Bảo Tử và Nhị Thập Phô.

Tham khảoSửa đổi