Thành Tây (城西区) là một quận thuộc địa cấp thị Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Quận này có diện tích 79 ki-lô-mét vuông, dân số năm 2002 là 210.000 người, trong đó người Hán là chính. Chính quyền quận Thành Tây đóng ở trấn đại lộ Tây Quan. Quận này được chia thành 6 nhai đạo và 1 trấn.

  • Nhai đạo: Nam Xuyên Tây Lộ, Hổ Đài, Tây Quan Đại Đạo, Hưng Hải Lộ, Cổ Thàn Đài, Thắng Lợi Lộ.
  • Trấn: Bành Gia Trại.

Tham khảoSửa đổi