Thành Thúc Võ (chữ Hán: 郕叔武 hay 成叔武), tên thiệt là Cơ Võ (姬武) trở thành quân chủ khai quốc của nước Thành chư hầu nhà Chu.

Thành Thúc Võ
郕叔武
Vua chư hầu nhà Chu
Vương hầu nước Thành
Thông tin chung
Tên đầy đủ
Cơ Võ (姬武)
Chính quyềnNhà Chu
Thân phụChu Văn vương
Thân mẫuKhông rõ
Sinh
Trung Quốc
Mất
Trung Quốc

Thân thếSửa đổi

Ông là người con trai thứ bảy của Chu Văn vương, em trai của Chu Võ vương, anh em cùng mẹ gồm mười người: Bá Ấp Khảo, Chu Võ vương, Quản Thúc Tiên, Chu Công Đán, Thái Thúc Độ, Tào Thúc Chấn Đạc, Thành Thúc Võ, Hoắc Thúc Xử, Vệ Khang Thúc, Nhiễm Quý Tải. Phong tại nước Thành, nay thuộc huyện Thành Võ, tỉnh Sơn Đông, nhất thuyết tại đông bắc huyện Ninh Dương.

Tham khảoSửa đổi

Chú thíchSửa đổi