Thành thúc Vũ

(Đổi hướng từ Thành Thúc Vũ)

Thành thúc Vũ (chữ Hán: 郕叔武 hay 成叔武), tên thiệt là Cơ Vũ (姬武) trở thành quân chủ khai quốc của nước Thành chư hầu nhà Chu.

Thành Thúc Vũ
郕叔武
Vua chư hầu nhà Chu
Vương hầu nước Thành
Thông tin chung
Sinh
Trung Quốc
Mất
Trung Quốc
Tên đầy đủ
Cơ Vũ (姬武)
Chính quyềnNhà Chu
Thân phụChu Văn vương
Thân mẫuKhông rõ

Thân thế sửa

Ông là người con trai thứ bảy của Chu Văn vương, em trai của Chu Vũ vương, anh em cùng mẹ gồm mười người: Bá Ấp Khảo, Chu Vũ vương, Quản thúc Tiên, Chu công Đán, Thái thúc Độ, Tào thúc Chấn Đạc, Thành thúc Vũ, Hoắc thúc Xử, Vệ Khang thúc, Nhiễm quý Tái. Phong tại nước Thành, nay thuộc huyện Thành Vũ, tỉnh Sơn Đông, nhất thuyết tại đông bắc huyện Ninh Dương.

Tham khảo sửa

Chú thích sửa