Thành Trang hoàng hậu

Thành Trang hoàng hậu Bùi thị (chữ Hán: 成庄皇后, không rõ năm sanh năm mất) là vợ của Võ Chu Nghiêm Tổ Võ Khắc Dĩ.

Bùi Hoàng hậu
裴皇后
Hoàng hậu Võ Chu
Tiền nhiệmKhang Huệ hoàng hậu
Kế nhiệmChương Kính hoàng hậu
Thông tin chung
Phối ngẫuNghiêm Tổ Thành hoàng đế Võ Khắc Dĩ
Hậu duệVõ Cư Thường
Thụy hiệu
Thành Trang hoàng hậu
成庄皇后
Tước hiệuLỗ Quốc phu nhân
Thái Nguyên Tĩnh vương phi.
An tángTiết lăng (节陵)

Cuộc đờiSửa đổi

Cuộc đời của Thành Trang hoàng hậu không rõ ràng, chỉ biết bà đã lấy Võ Chu Nghiêm Tổ làm chồng.

Nhà Đường tháng 9 năm Quang Trạch (684), Võ Tắc Thiên truy phong Ngũ Thế Tổ Võ Khắc Dĩ trở thành Lỗ Quốc Công, Bùi thị thành Lỗ Quốc phu nhân phi.

Tháng 2 năm Vĩnh Xương (689), Võ Tắc Thiên lại truy phong thành Thái Nguyên Tĩnh vương, Bùi thị thành Vương phi.

Tháng 9 năm Thiên Thụ (690), Võ Chu thành lập, Võ Tắc Thiên truy phong Võ Khắc Dĩ thành Nghiêm Tổ Thành hoàng đế (严祖成皇帝), Bùi thị thành Thành Trang hoàng hậu (成庄皇后).

Lăng mộ đề tên Tiết lăng, nay nằm ở huyện Văn Thủy, tỉnh Sơn Tây.

Tham khảoSửa đổi

Xem ThêmSửa đổi