Các thành phố ở Nhật Bản

Thành phố Nhật Bản ( shi?) là một đơn vị hành chính ở Nhật Bản. Đơn vị hành chính này được xếp cùng cấp với thị trấn ( machi?)làng ( mura?), nhưng có một số điểm khác biệt như thành phố không trực thuộc các Gun ( gun?). Cũng giống như các đơn vị hành chánh hiện tại khác, các thành phố này được xác lập theo Luật tự trị địa phương (地方自治法 Chihō-jichi-hō) năm 1947.

Tham khảoSửa đổi