Phân cấp hành chính
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Cấp tỉnh
Tỉnh
Khu tự trị
Trực hạt thị
Đặc khu hành chính
Cấp địa khu
Thành phố phó tỉnh
Địa cấp thị
Châu tự trị
Minh
Cấp huyện
phó địa cấp thị
Huyện
Huyện tự trị
Thị xã (huyện cấp thị)
Khu (đô thị)
Kỳ
Kỳ tự trị
Cấp hương
Hương
Hương dân tộc
Trấn
Nhai biện, nhai đạo
Tô mộc
Tô mộc dân tộc
Khu công sở

Thành phố phó tỉnh (tiếng Trung giản thể: 副省级城市; bính âm: fù shěngjí chéngshì; phiên âm Hán-Việt: Phó tỉnh cấp thành thị) là một loại đơn vị hành chính cấp địa khu ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ngang với các địa cấp thị nhưng có mức độ đô thị hóa cao hơn, và đặc biệt có nền kinh tế phát triển hơn. Cấp hành chính này được phân cấp nhiều quyền tự chủ hơn về mặt quản lý ngân sách, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, quản lý đô thị. Ngày 25 tháng 12 năm 1994, Chính phủ Trung Quốc tuyên bố thành lập 16 thành phố phó tỉnh. Tuy nhiên, hiện chỉ có 15 thành phố phó tỉnh vì Trùng Khánh đã được nâng cấp thành phố trực thuộc trung ương.

Sau đây là danh sách 15 thành phố phó tỉnh:

Các thành phố thủ phủ tỉnh:

Các đặc khu kinh tế:

Các khu phát triển công nghệ và kinh tế đặc biệt:

Tham khảoSửa đổi