Danh sách thành phố và thị trấn Hungary

bài viết danh sách Wikimedia
(Đổi hướng từ Thành phố của Hungary)

Các thành phố lớn ở Hungary

sửa

Chú giải: **** thủ đô; *** trung tâm vùng; ** thị xã; * thị trấn

Thị trấn lớn, dân số từ 30.000 đến 35.000 người

sửa

Danh sách đầy đủ các thị trấn ở Hungary vào thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2007

sửa

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa