Thành phố liên bang của Nga

Thành phố liên bang là các đơn vị hành chính cấp chủ thể liên bang của Nga. Chỉ có 3 thành phố liên bang, đó là: Moskva,Sankt PeterburgSevastopol.

Map of federal cities of Russia (2014).svg
  1. Moskva
  2. Sankt Peterburg
  3. Sevastopol

Tham khảoSửa đổi