Thành phố liên bang của Nga

Thành phố liên bang là các đơn vị hành chính cấp chủ thể liên bang của Nga. Chỉ có 3 thành phố liên bang, đó là: Moskva,Sankt-PeterburgSevastopol.

  1.  Moskva
  2.  Sankt-Peterburg
  3.  Sevastopol

Tham khảo

sửa