Thành vương

trang định hướng Wikimedia

Thành Vương (chữ Hán: 成王) là tước hiệu hoặc thụy hiệu của một số vị quân chủ, phiên vương, chư hầu, quận vươngthân vương trong lịch sử khu vực Á Đông thời phong kiến.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa