ĐÃ NGHỈ VIỆC
Thành viên này không còn hoạt động trên Wikipedia.

GOODBYE WIKI! I QUIT

Những bài quân sự tôi từng viết nếu các bạn đọc được, có thể đó là phiên bản không do tôi tạo ra, tôi không chịu trách nhiệm về sự thay đổi đó, cũng như không chịu trách nhiệm về mọi sự ngu dốt mà nó mang lại  Đ Ô N G - M I N H  nói với tôi 13:02, ngày 12 tháng 1 năm 2021 (UTC)


Ghi nhớ:Sửa đổi

Công việc nhất định làm: bỏ phiếu bất tín nhiệm Alphama

Lời nhắn cho các thành viên bị cấm chỉ vô hạn từ 2020 trở về trướcSửa đổi

Các bạn cứ tag liên lạc với tôi từ tài khoản bị cấm trên dự án khác, tôi sẽ tìm hiểu để tin tưởng và hướng dẫn các bạn các cách vượt cấm dãy IP vô cùng đơn giản. Đây là món quà nho nhỏ giành cho Ngài Alphama.  Đ Ô N G - M I N H  nói với tôi 05:03, ngày 13 tháng 1 năm 2021 (UTC)

Tôi sẽ hỗ trợ những thành phần bất hảo trên wiki hoạt động không còn hạn chế nữa.  Đ Ô N G - M I N H  nói với tôi 05:30, ngày 13 tháng 1 năm 2021 (UTC)