K-pop

Hirai Momo, thành viên nhóm Twice.
Hani biểu diễn ngoài đường phố, ngày 22 tháng 11 năm 2014.
Choerry, thành viên nhóm LOOΠΔ.
Bae Suzy vào ngày 16 tháng 12 năm 2013.
Tiffany Hwang tại một buổi họp fan vào ngày 16 tháng 4 năm 2017.
Kwon Yuri biểu diễn tại KBS Hope Concert vào ngày 6 tháng 1 năm 2013.
Kim Tae-yeon tại CGV8 năm 2010.
Nana thành viên After School, 2 tháng 8 năm 2015.
Nancy, 11.08.2016
Nancy, 2017.
Bae Woo-hee thành viên Dal Shabet.
Yeonwoo, thành viên nhóm Momoland.
BoA trình diễn tại Asia Song Festival năm 2010.
Rosé rời KBS "Kiss The Radio", 4 tháng 7, 2017.
Kang Seul-gi thành viên nhóm Red Velvet.
Yoon Bo-ra thành viên nhóm Sistar.
Son Na-eun thành viên nhóm Apink.
Kim Seol-hyun thành viên nhóm AOA.
Yezi thành viên nhóm Fiestar.
Hani thành viên nhóm EXID.
Shin Hye-jeong, thành viên nhóm AOA.
Nancy, thành viên nhóm Momoland.
Hahm Eun-jung vào ngày 14 tháng 6 năm 2017.
Taeyeon tại buổi ra mắt VIP của bộ phim Despossible Me 2 vào ngày 4 tháng 9 năm 2013.
Kang Seul-gi, thành viên nhóm Red Velvet.
Krystal Jung biểu diễn tại KBS Gayo Daechukje vào ngày 30 tháng 12 năm 2010.
Nancy, 2018.


Cocktailspiritueux.JPG
Drinks on the house (1586831917).jpg
17th Parallel cocktail.jpg
Adios Motherfucker Cocktail.jpg
Mojito made with rum, lime, sugar, mint, club soda, served in a tall glass - Evan Swigart.jpg
Corpse Reviver 2.jpg
MelissA Crush.jpg
Summer Cup2.jpg
Rasperry Thyme Smash1.jpg
Gin Basil Smash.jpg
Violet fizz.jpg
15-09-26-RalfR-WLC-0032.jpg
Strawberry Daiquiri 416 (5076312891).jpg
The Winchester.jpg
Pool-side Mimosas at The Standard Hotel.jpg
Woo Woo.jpg
Antica Torino Smash 3.jpg
Strawberry and champagne.jpg
Lemonade (Lime version).jpg
Dandelion and burdock.jpg
Cold vodka, acme.jpg
CERVEZA.jpg
Strawberries picked.jpg


Wikipedia tiếng Việt

Đây là một trang phụ của một thành viên Wikipedia. Đây không phải là một bài viết bách khoa.
Nếu bạn tìm thấy trang này trong bất cứ website nào ngoài Wikipedia nghĩa là bạn đang đọc một bản sao của Wikipedia. Xin lưu ý rằng trang này có thể đã bị lỗi thời, thay đổi theo thời gian và chủ nhân của trang này có thể không có mối liên hệ nào với website và cũng như không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng, trừ Wikipedia. Bản chính của trang này nằm tại http://vi.wikipedia.org/wiki/Thành viên:Đông Minh/Kho ảnh.