Thành viên:Đông Minh/Template:Võ thuật

Karate silhouette.svg
Thành viên này yêu thích
võ thuật