Gia nhập: 17 tháng 5 năm 2018

Event

Xuân Canh Tý 2020
CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Subjects

Now

News

Mikhail Mishustin FNS Portrait.jpg


Đang diễn ra: Cháy rừng ở Úc  • Viêm phổi Vũ Hán  • Biểu tình tại Chile


Today in the past

Bài chi tiết: 23 tháng 1
Hongwu2.jpg

23 tháng 1: Ngày Thế giới tự do tại Đài Loan.

Wikipedia:Quyền tác giả

Award and pleasant

Erdbeerteller01.jpg Tặng bạn vì bạn đã có nhiều cống hiến cho wiki. [ Chủ tịch Hiệp hội Wikipedia ] thảo luận 05:24, ngày 14 tháng 10 năm 2019 (UTC)
WTL Dong.png [ W T L ] thảo luận 07:52, ngày 18 tháng 1 năm 2020 (UTC)

Box

Flag-map of the world (2018).pngThành viên này chuyên các bài viết về thế giới (tất cả mọi mặt).
Wikipedia extended confirmed.svgThành viên này có quyền xác nhận mở rộng trên Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)
Wikipedia:Quyền tác giả
7.200+Thành viên này đã có hơn 7.200 sửa đổi trên Wikipedia.
  1. ^ Niên hiệu Quang Thiệu còn kéo dài đến (1526) đồng thời với Niên hiệu Thống Nguyên
  2. ^ Nhà Mạc, 66 năm (1527-1595). Từ 1533 về sau xem như một ngụy triều, đến 1677 thì mất hẳn
  3. ^ Nhà Tây Sơn (1788-1802) 14 năm, kinh đô Phú Xuân
  4. ^ Nhà Nguyễn (1802-1945), 143 năm