Thành viên:-tynjee/ventbox

Tôi còn ổn không? Tôi còn có động lực nữa không để cố gắn "bình thường hóa" để có thể gặp tiêu chí "bình thường" đó của xã hội?

Tôi chỉ muốn sống ở một chân núi đầy cành hoa, chứ không phải là một nơi mà người khác luôn luôn có mắt hướng về tôi, trừng phạt tôi vì bất cứ lỗi nho nhỏ nào.

Cái tự do ấy là tự do nào? Cái tự do mà con người đã gọi là tự do ở đâu? Tôi đi khắp năm biển năm châu và vẫn không thấy tự do đó là gì ngoài các tòa nhà xi măng tẻ nhạt. Tinh chi.stan al-haitham 16:03, ngày 24 tháng 1 năm 2023 (UTC)