Wikipedia:Babel
Thành viên này đã đóng góp 1 Hình ảnh chọn lọc cho Commons
Thành viên này đã đóng góp 8 Hình ảnh chất lượng cho Commons
Thành viên này đã đóng góp 2 Hình ảnh giá trị cho Commons
Tìm kiếm thành viên theo ngôn ngữ

Lưu ý khi tái sử dụng hình lấy từ mạng trên Commons sửa

Phát hành Giấy phép Thẻ quyền
  Bảo lưu một số quyền Attribution {{Cc‑by‑2.0}}
   Bảo lưu một số quyền Attribution-ShareAlike {{Cc‑by‑sa‑2.0}}
Không bảo lưu quyền nào Public Domain {{PD-author}} (người giữ bản quyền đã đưa tác phẩm này ra phạm vi công cộng)
  Hình ảnh của chính phủ Hoa Kỳ US government work {{PD-USGov}}, Thể loại:PD-USGov license tags
  Không có bất kỳ giới hạn nào được biết Không rõ {{Flickr-no known copyright restrictions}}
Nên thay thế bằng các bản mẫu {{PD-old-70}} hay {{PD-US-expired}}.
  Phạm vi công cộng Public Domain Dedication (CC0) {{Cc-zero}}
  Phạm vi công cộng Public Domain Work (PDM) {{PD-old-70}}, {{PD-US-expired}}, USGov, etc
Phải thêm vào một thẻ quyền thích hợp để hình không bị biểu quyết xóa.
Không nên sử dụng {{CC0}} hoặc {{PD-self}} cho các hình Public Domain Mark. (xem thêm)
  Phạm vi công cộng Public Domain Work (PDM)
  Bảo lưu mọi quyền All rights reserved   Không thể sử dụng
    Bảo lưu một số quyền Attribution-NonCommercial-NoDerivs   Không thể sử dụng
    Bảo lưu một số quyền Attribution-NonCommercial-ShareAlike   Không thể sử dụng
   Bảo lưu một số quyền Attribution-NonCommercial   Không thể sử dụng
   Bảo lưu một số quyền Attribution-NoDerivs   Không thể sử dụng

Một số ảnh tự chụp mới sửa

Tranh tự vẽ sửa

Ảnh đen trắng sửa

Phong cảnh sửa

Thiên nhiên sửa

Văn hóa sửa

Việt Nam sửa

Trung Quốc sửa

Nhật Bản sửa

Hàn Quốc sửa

Các nước khác sửa

Động - thực vật sửa

Ẩm thực sửa

Bản đồ vẽ sửa

Logo Wikipedia sửa

Khác sửa